24okt
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo @ 24. oktober

Medlemsmøte i Norsk Hydrogenforum

I forbindelse med økt fokus på hydrogen i drivstoffbransjen, arrangerer Norsk Hydrogenforum et medlemsmøte i tilknytning til Drivkraft Norges (tidl. Norsk Petroleumsinstitutt) årskonferanse den 24. oktober. Her vil framtidens drivstoffnæring debatteres, både med hydrogen, el og biodrivstoff. Blant foredragsholderne finnes både samferdselsministeren, direktøren i NHO, Norsk Hydrogenforum, Grønn kontakt og TØI, samt en politisk duell mellom Ap og Høyre. Les detaljert program her.

 

I NHFs medlemsmøte vil bl.a. Statoils nye hydrogensatsing presenteres samt det nystartede NEL-Hexagon-PowerCell-selskapet HYON presenteres. NB - Arrangementet er kun for våre medlemmer.

Medlemsmøtet er kun for NHFs medlemmer - påmelding til begge arrangementene gjøres her.

Program:

Kl 1100 - Velkommen, lunsjservering

Kl 1115 - vi starter det faglige programmet.

Oppdatering fra generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik

  • Hva skjer i regionene? Om det nystartede nasjonale fylkesnettverket
  • Hva skjer internasjonalt? Nyheter fra messer og aktiviteter i utlandet
  • Oppdatering om den maritime utviklingen

Statoils hydrogenaktiviteter  v/ Espen Steinseth Hamborg, Statoil ASA

Statoil er tatt opp som nyeste medlem i Norsk Hydrogenforum. Statoil er nylig også tatt opp som medlem i det prestisjetunge Hydrogen Council og vil på medlemsmøtet fortelle om sine hydrogenaktiviteter, bl.a. et stort prosjekt i Nederland knyttet til hydrogenproduksjon fra reformering av naturgass, med CO2-fangst og lagring.

Spørsmål og diskusjon

Fokus på infrastruktur – bl.a. det nye Enova-stasjonsprogrammet

Nytt fra Uno-X Hydrogen og HYOPs stasjonsutvikling 
Air Liquide og AGA (TBC)

Godkjenning av støtte til stasjonsdrift i Akershus fylkeskommunes nye program

Sverige: Vårt nærmeste naboland får 8 nye stasjoner innen 2020 gjennom EU-programmet Northern Hydrogen Corridor – de ulike byene presenteres i høst

HYON – nyetablert joint venture selskap som «one-stop-shop» for hydrogenløsningner – etablert av NEL Hydrogen, Hexagon og svenske PowerCell v/ Tomas Tronstad, CEO i HYON.

Styreleder har ordet v/ Steffen Møller-Holst, SINTEF

  • Ny strategiprosess/veikart for hydrogen i regi av  NHF
  • Framtidsutsikter – stort vekstpotensiale – hvor går veien videre i EU

Ordet fritt / diskusjon / spørsmål til styret / ideer fra medlemmene etc

Medlemsmøtet avsluttes kl 1330 - du er velkommen videre på Drivkraft Norges årskonferanse i samme bygning i Næringslivets Hus (detaljert romplan vil oppdateres her på hjemmesiden)

Medlemmer