Arrangementer

15aug
Arendal, Baker Jørgensen @ 15. august

Arendalsuka: Hydrogen - Norges Nye Energieventyr

Hydrogen er en energibærer som vil spille en nøkkelrolle i overgangen til nullutslippssamfunnet og samtidig sikre verdiskaping. Norge kan vise vei med hydrogenbaserte utslippskutt i transport og industri. Ved å ta i bruk våre store energiressurser, vår høyteknologiske kompetanse og sterke politiske vilje vil Norge kunne utvikle en ny, lønnsom og grønn næring med et stort og vedvarende globalt marked.

07sep
Norges Varemesse, Lillestrøm @ 07. september

Smart Mobility 2017 - Den norske muligheten

Den 7.- 8. september arrangeres Smart Mobility 2017 på Norges Varemesse i tett samarbeid med OREEC, Norsk Hydrogenforum og flere andre partnere. Dette er en helt ny fagkonferanse for hele nullutslipps-transportbransjen, inkl. en utstillingsdel som handler om bærekraftig næringsutvikling innen transportsektoren. Store og viktige navn også fra den internasjonale hydrogenbransjen kommer, som bl. annet Frank Meijer i Hyundai Motor Europe og Keith Malone fra California Fuel Cell Partnership.

12sep
@ 12. september

Hydrogenbusskonferanse, København

Join the first fuel cell bus event in Denmark and get the knowledge you need for applying zero emission buses in your area

13sep
Florø @ 13. september

Maritim konferanse 2017, Florø

We invite you to a conference about tidal, wave- and wind power, maritime hydrogen technology and off grid energy systems in Florø. The event will be a great opportunity for insight, networking and developing new projects together with Norwegian and international partners.

09okt
Stuttgart, Tyskland @ 09. oktober

EVS 30 + fuel cell + batteries-messen i Stuttgart, med norsk paviljong, 9.-11. okt

Norge og norske bedrifter ligger langt framme på på hvordan vi kan løse klimautfordringene innen transport til vanns og til lands. Derfor inviterer Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum og Elektrisk mobilitet til en norsk paviljong på messen som går i Stuttgart 9.-11. oktober, 2017. Dette blir en viktig og spennende møteplass å være med på. Vi har plass til 10-12 bedrifter og håper din bedrift vil være en av dem som bruker muligheten til å vise frem de gode løsningene.

31okt
Youngstorget, Oslo @ 31. oktober

Zerokonferansen 2017, 31.10-1.11.

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle, og det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres. Hydrogen vil vies betydelig plass med spennende foredrag med internasjonale innledere, også på høstens Zerokonferanse Men det finnes fremdeles mange utfordringer, og det går ikke fort nok. Derfor må de grønne løsningene vokse enda raskere. Norge kan bli med på sin del av denne veksten dersom politikerne og næringslivet øker ambisjonsnivået. Vi må gire opp realiseringen av konkrete klimaløsninger. De grønne løsningene må bli førstevalg og standard i alle deler av samfunnet. Da kan vi få grønn vekst og løse klimautfordringene.

Medlemmer