Dialogkonferanse om utviklingskontrakt hydrogen-elektrisk ferje 29. mars

En stor milepæl for hydrogenarbeidet i Norge finner sted når Statens Vegvesen formelt setter igang arbeidet med utviklingskontrakt for hydrogenferge gjennom dialogkonferanse 29. mars i Stavanger.

Dialogkonferanse utviklingskontrakt hydrogen-elektrisk ferje

I forbindelse med Statens Vegvesens leverandørkonferanse vedrørende stortingsvedtak om null- og lavutslipp for ferjedriften 28. april 2015 ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på kommende dialogkonferanse for utviklingskontrakt - hydrogen-elektrisk ferje 29. mars 2017 i Stavanger Konserthus.

 

Bakgrunn og målsetting

Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift. 

Formålet med dialogkonferansen er:

  • Å informere om oppdragsgivers behov og mål for utviklingskontrakten.
  • Få innspill til utforming av anskaffelsen, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier for å kunne oppnå best mulig konkurranse og sluttresultat.
  • Lage en møteplass for potensielle tilbydere, underleverandører, kompetansemiljøer og offentlige myndigheter med interesse for området.

Link til veiledende kunngjøring i Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-184965

Påmelding til trine.knudsen.jonassen@vegvesen.no innen 15.03.2017.

Facebook

Twitter