Stort engasjement fra 22 nasjoner på nullutslipps busskonferanse i London

Akershus fylkeskommune, Ruter, Norsk Hydrogenforum og Energiråd Innlandet var blant 250 internasjonale deltagere på International Zero Emission Bus Conference 2016 i London i begynnelsen av desember.


Annette Solli bekrefter Akershus fylkeskommunes strategi om målsettingen med opptrappingsplan for hydrogenbusser og en flåte med minst 100 slike busser innen 2025, på konferansen som gikk av stabelen i stilige London City Hall. Alle foto: CHIC

International Zero Emission Bus Conference går av stabelen annethvert år og med årets event åpnet av London-borgermester Sadiq Khan og lagt til London City Hall midt i hjertet av London, var scenen satt for et sterkt fokus på den store veksten av nullutslipps bussteknologi og massive utrullingsplaner lagt i storbyer world-wide de siste årene. Tilhørerne fikk høre erfaringer fra byer rundt om i hele verden, med imponerende planer fra europeiske, amerikanske, kinesiske og koreanske metropoler.

London-ordfører Sadiq Khan avdekker verdens første dobbeldekker hydrogenbuss fra Wrightbus. Det nye designet er særlig interessant fordi både brenselcelle og tanksystemet er integrert nederst i hekken på bussen - noe som er essensielt for videre utvikling mot langdistanse- og turistbusser.

London befestet en sterk europeisk lederrolle med investeringsstopp for rene fossile dobbeldekkere og kun nullutslipps singeldekkere fra 2018 og med avduking av verdens første dobbeldekker-hydrogenbuss fra irske Wrightbus, også leverandøren av Londons hydrogenbusser i CHIC-prosjektet.

Konferansen var også avslutningseventen for det store europeiske CHIC-prosjektet som har testet og evaluert 26 ulike typer hydrogenbusser i fem europeiske byer, deriblant Ruters 5 busser, samt evaluert bussflåten i Whistler i Canada. Sluttrapporten kan lastes ned her. Prosjektet viser sterk læringseffekt fra de ulike bussflåtene, og klare anbefalinger til de betydelige opptrappingsplaner gjennom nye anskaffelsesplaner i mange europeiske byer, nå som bussleverandørene leverer nye modne bussmodeller de kommende årene. NewBusFuel-prosjektet hvor Akershus, HYOP og OREEC også er partnere, presenterte tekniske studier for storskala bussinfrastruktur for å gi et verktøy til de byer og busselskaper som planlegger slik oppskalering. Sluttkonferansen for det prosjektet planlegges avholdt i Aberdeen 15. mars og mer informasjon vil legges på hydrogen.no over nyttår.

De ulike FCH JU-medfinansierte bussprosjektene har lansert den nye nettsiden www.fuelcellbuses.eu som har tilgjengeliggjort flere verktøy og forslag til rammevilkår for hydrogenbuss-planlegging.

Flere bussleverandører, infrastrukturtilbydere, byer, operatører og andre eksperter presenterte oppdateringer og debatterte videre kommersialiseringsstrategier, og oppsummeringssiden for presentasjoner finnes her, summary report for dag 1 (nullutslippsbusser generelt) finnes her, og dag 2 - Fuel Cell Bus Workshop finnes her.

 

Facebook

Twitter