Pilot-E-midler til Fiskerstrand Verft til demonstrasjon av verdens første hydrogenferge

Fiskerstrand Verft en av fem i Pilot-E-ordningen som deler på 70 mill. kr fra Forskningsrådet. – Umiddelbart på nyåret starter utviklingsarbeidet med verdens første hydrogenferje. Målet er å ha klart ei ferje i løpet av tre år.


Designskisse: Multi Maritime / Fiskerstrand Verft

Nullutslipp

– Fiskerstrandgruppen bestående av designselskapet Multi Martime as i Førde, som vi eier,  og Fiskerstrand verft her på Sula har jobbet i mange år med utvikling av maritim miljøteknologi som kan brukes i skip for å få lav- og nullutslipp.

Vi har levert rene LNG gass skip. Vi har bygget om ei av Molde ferjene fra LNG gassdrift til hybrid gassdrift og batteri, og vi holder på nå å bygge det vi tror er verdens  to første ferjer basert på biodiesel hybrid med batteri.

For ett år siden begynte vi å tenke på at hydrogen og brenselceller burde kunne brukes for framdrift av skip. Dette er nullutslippteknologi av øverste klasse for her er utslippet kun vann. Dermed søkte vi – og har nå fått innvilga – millonbeløp for å begynne utvikling av hydrogen- og brenselcelleteknologi. Det kommer kommer til å bli i kombinasjon med batteri – hybrid. Der batteriet vil ta toppbelastning, forklarer Rolf Fiskerstrand, verftsdirektør ved Fiskerstrand Verft. 

Et kvantesprang

– Dette er et kvantesprang. Norge er verdensledende rolle innen miljøvennlig skipsfart. Innen tre år skal ferja testes ut på et samband i Møre og Romsdal. Hvilket samband blir klart i 2018. Gjennom prosjekt som dette der vi tar i bruk hydrogen befester vår internasjonale rolle i maritime sektor for å oppnå nullutslipp.

– Vi har fått med Hexagon som er eid av Flakk-gruppen. På Raufoss har Hexagon Raufoss AS utvikla tank for lagring og transport av hydrogen. De skal være med i prosjektet. Det samme skal Sintef i Trondheim, et teknologisenter i Norge som er fremst på utvikling av hydrogenteknologi. De skal hjelpe oss med hydrogen og brenselscelleteknologi. Sjøfartsdirektoratet, Den norske veritas (DNV)  og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er med på dette. Og hydrogenleverandøren NEL ASA.

 – Vi er glad for å hatt en utrolig god dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune. De har gitt løfte om å finne et passende samband der dette skal testes ut og piloteres. Fylkeskommunen tenker framtidsretta, sier Rolf Fiskerstrand.

Flere bak prøveordning

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi der 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova lanserer nå en prøveordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E. Den første utlysningen er på 70 millioner kroner. Gitt at det kommer gode prosjekter, skal pengene gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport.

 

Nyhetssaken er hentet fra Sunnmørsposten:

http://www.smp.no/nyheter/2016/12/16/N%C3%A5-kommer-hydrogenferja-13939772.ece

Les også omtale i Skipsrevyen og pressemelding fra Fiskerstrand Verft:

http://www.skipsrevyen.no/pilot-e-stotte-til-fiskersttand-ferge/ 

http://www.fiskerstrand.no/index.php?page_id=2176

Facebook

Twitter