Nikola - Lastebilenes Tesla er her!

1. desember ble Nikola One lansert i USA. Den hydrogendrevne lastebilen med 1000 hestekrefter og en rekkevidde på inntil 1900 kilometer vil gjøre det mulig å kjøre utslippsfritt også for den lengste og tyngste transporten.

 – Dette kan bli en game changer for utslippsfri tungtransport, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

– Lastebilen Nikola One kan bli for tungtransporten det Tesla har blitt for bilindustrien. Nikola er en ny generasjon nullutslippslastebil som er bygget fra grunnen. Det gjør at den er en bedre lastebil for sjåføren, den er lettere og den kan frakte mer. Nikola mener også at lastebilen vil bli billigere enn fossil diesel – til og med i USA der de ikke har avgiftene vi har her i Europa. Det gjør at det er mulig å se for seg en rask utrulling når lastebilen kommer på markedet, sier Gjerset.
 
– Slik Tesla har satt fart i utviklingen av elbiler hos de øvrige bilprodusentene, regner vi med at lanseringen av Nikola vil framskynde arbeidet til store lastebilprodusenter som Scania og Volvo med å bygge tilsvarende utslippsfrie lastebiler. Da kan det virkelig bli fart på sakene, sier Gjerset.
 
Store aktører i transportbransjen som ASKO, TINE og Posten er allerede godt i gang med planene om å gjøre all sin tungtransport utslippsfri.
– Denne lanseringen viser at det er fullt mulig å nå disse målene i løpet av kort tid – siden også den lengste og tyngste transporten kan gjøres utslippsfri, sier Gjerset.
 
Nikola har planer om å bygge ut en full infrastruktur av fyllestasjoner med hydrogen produsert fra storskala solcelleanlegg, og om de lykkes vil det bety det store gjennombruddet for hydrogen i transportsektoren. Det kan få stor betydning for bruk av hydrogen også på skip og i mindre kjøretøy, sier Gjerset.
Nyhetssaken er hentet fra ZERO: https://www.zero.no/na-lastebilenes-tesla/
 
Se mer informasjon om Nikola One på deres hjemmeside her: https://nikolamotor.com  

Facebook

Twitter