Enova undergraver hydrogensatsningen

Jan Carsten Gjerløw, tidligere direktør i OREEC, har laget sin egen hydrogenblog, www.h2blog.no . Han har skrevet et godt innlegg om Enovas defensive holdning.

Enovas programsjef Rune Holmen sier i Finansavisen 4. november at han frykter at hydrogensastningen skal bli en ny flopp. Han demonstrerer en svært lunken holdning til hydrogen som drivstoff, og Enova fortsetter med dette å undergrave satsningen på hydrogen i Norge, stikk i strid med Stortingets ønsker. Skal vi akseptere det?

Nei, det skal vi selvsagt ikke. Dersom Norge skal nå vedtatte klimamål må det handles raskt. Transport er et område hvor vi må gjøre store kutt. Det er langsiktig arbeid å etablere infrastruktur og fornye bilparken. Da kan man ikke nøle og tvile seg fram slik Enova gjør, og slik de har gjort de siste to årene. Holmen sier i følge Finansavisen at Enova forholder seg til avtalen med Olje- og energidepartementet som fornyes hvert fjerde år. Denne skal fornyes i 2017. Enova vil “ta innover seg” den nye avtalen, sier Holmen. Det er tydelig at han ikke gleder seg til initiativ på dette området.

Avtalen mellom OED og Enova er den muligheten politikerne nå har til å sørge for at Enova faktisk gjør det Stortingsflertallet ønsker. Uten en tydelig oppdragsavtale, kan vi regne med at støtteordningene til hydrogenstasjoner blir svake og ikke vil svare til Stortingets ambisjoner. Her må fylkespolitikere og rikspolitikere være oppmerksomme, og sikre en god avtale. Hvis ikke kan vi se langt etter en utrulling av hydrogenstasjoner her i landet.

 

“Ekstremt defensivt”

Kristian Vik i Norsk hydrogenforum har helt rett når han kaller Enovas holdning ekstremt defensiv. Han kaller uttalelsene til Holmen oppsiktsvekkende. Enova har ikke invitert bransjen til dialog, og baserer seg på gamle fagrapporter. Stortinget har vedtatt at Enova skal støtte utbygging av et nettverk av hydrogenstasjoner. Med Holmens uttalelser i Finansavisen og den defensive holdningen som legges for en dag, kan man lure på når denne utrullingen vil komme. Signalene er at Enova ikke har tro på hydrogenbiler. Konsekvensen av denne typen utspill er at private, bedrifter og offentlige vil kvie seg for å kjøpe hydrogenbiler, stasjonene vil bli lite brukt og Enova kan etter en tid slå seg på brystet og si “hva sa vi?”. Er det en slik rolle Enovas programsjef skal ta? Tenk hvordan utviklingen kunne blitt hvis Enova var litt frampå og proaktiv, og støttet helhjertet opp om hydrogen som de har gjort med ladeinfrastruktur og batterielektriske biler?

Rune Holmens utspill kommer få dager før Uno-X Hydrogen åpner sin første hydrogenstasjon i Bærum. Stasjonen bygges med støtte fra Akershus fylkeskommune og Enova. Enova har også gitt støtte til ASKO som skal bygge hydrogenstasjon i Trondheim, og etter en årelang prosess også til to stasjoner som skal bygges i Bergen neste år. Nå som vi trodde at Enova var på gang og en god støtteordning var rett rundt hjørnet, er det trist å lese intervjuet med Holmen i Finansavisen.

Godt jobba Enova! Not!

Facebook

Twitter