NHF mener Enova har hindret hydrogenutviklingen

Enova kom med oppsiktsvekkende uttalelser om en meget defensiv holdning til hydrogen i transportsektoren,i Finansavisen fredag 4. november. Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum ble intervjuet i samme avis og vårt tilsvar til Enovas tilbakeholdenhet er gjengitt nedenfor.

Mener Enova har hindret hydrogenutviklingen

Norsk Hydrogenforum mener Enova baserer seg på gamle rapporter, og kaller holdningen ekstremt defensiv.

– Vi er godt kjent med at Enova baserer seg på gamle rapporter for sitt syn og at de ikke tar høyde for den raske utviklingen i bilbransjen. Vi mener holdningen de utviser med tanke på mulighetene innen hydrogensektoren er ekstremt defensiv, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i bransjeorganisasjonen Norsk Hydrogenforum.

Vik kaller uttalelsene til Enova-topp Rune Holmen oppsiktsvekkende, og mener kommentarene vitner om at Enova har brukt tiden dårlig etter at de fikk transportmandatet for to år siden.

– Enova har ikke invitert bransjen til dialog, og har så langt hindret hydrogenutviklingen i Norge, sier han.

Han viser til stortingsvedtaket i juni og regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor det legges opp til at Enova skal støtte utbyggingen av et nettverk av hydrogenstasjoner.

Dette skal konkretiseres i Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til Enova på nyåret, men Vik mener det skaper store forventninger.

Dobling av hydrogenstasjoner

I Norge finnes det i dag seks hydrogenstasjoner i drift, men i løpet av neste år vil antallet stasjoner mer enn doble seg.

Det ruller noen titalls hydrogenbiler på norske veier, men dette er ventet å øke i takt med at det blir flere stasjoner. I tillegg til personbiler, vurderes hydrogenløsninger for blant annet taxiprosjekter og langtransport.

– Stor opptrapping

Det internasjonale energibyrået, IEA, utarbeidet i fjor en rapport basert på eksiterende hydrogenprogrammer som viste at det er ventet å være 520.000 hydrogenbiler i verden i 2020.

I en annen rapport fra samme byrå anslås det at det totale antallet elektriske biler kan være på opp mot 20 millioner innen fire år.

– Anslagene for antallet hydrogenbiler er relativt beskjedne selv i 2020?

– Ja, men man må begynne en plass. Dette er en ganske stor opptrapping, og det tar tid å bygge opp kommersielle verdikjeder, sier han, og fortsetter:

– Det tok 15 år for batteribaserte elbiler å komme dit de er i dag fra de første premature bilene. Nå har vi over 100.000 batterielektriske biler bare i Norge, sier han.

Les saken om Enova og Norsk Hydrogenforums svar i saken i Finansavisen 4. november her.

Facebook

Twitter