Hydrogen kommer for fullt i maritim sektor

Illustrasjon: Brødrene Aa, Hyen, NordfjordHøsten 2014 arrangerte Norsk Hydrogenforum sammen med Prototech en maritim hydrogenkonferanse i Bergen, og samlet et 50-talls engasjerte tilhørere. På dette møtet ble det konkludert med at hydrogen kan bli interessant i skipsfarten, men at det nok er mange år opp og fram, blant annet fordi regelverket vil ta lang tid å utvikle.

Men de siste årene har svært mye skjedd på kort tid. Næringen og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for lengre transportoppgaver - og hydrogen kommer nå for fullt innen skipsfarten.

Norsk Hydrogenforum har sammen med våre medlemmer etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Det er mange initiativer på gang i det ganske land, og mye spennende vil bli presentert her i tiden framover. Viktige arrangementer som belyser mulighetsrommet og hvor interessenter kan møtes er viktig i tiden framover, og særlig Sogn og Fjordane har markert seg betydelig møed høyt aktivitetsnivå. De følger opp med nytt maritimt fornybar-arrangement i høst:

FLORØ @ 13. SEPTEMBER

Maritim konferanse 2017, Florø

We invite you to a conference about tidal, wave- and wind power, maritime hydrogen technology and off grid energy systems in Florø. The event will be a great opportunity for insight, networking and developing new projects together with Norwegian and international partners.The conference aims to bring businesses, R&D institutions, public administration and educational institutions together to discuss potential projects and partnerships within reneweable energy, subsea and hydrogen technologies.Speakers form Norway, Orkney Islands, USA and New Zealand are confirmed, and there will be a number of Norwegian, international and EU participants.
 13–14 September 2017
 

Medlemmer