Økonomiske fordeler

Hydrogenbiler nyter de samme fordelene som elbiler, og for å høyne attraktiviteten har politikerne besluttet å beholde fordelene lengre enn elbiler for å stimulere veksten av hydrogenbilflåten, noe som sikrer kritisk masse, bedrer økonomien for stasjonsdrift på etterhvert flere stasjoner og øker etterspørselen og vil senke prisene på bilene.

Økonomiske fordeler med hydrogenbil:

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • Halv firmabilbeskatning
  • Svært lav årsavgift
  • Fritak for bompenger - i Oslo-Akershus unntatt fra betaling som elbiler må fra 2019
  • Mulighet for gratis offentlig parkering
  • Fritak for bompenger
  • Kan kjøre i kollektivfeltet
  • Mulighet for fritak for fergeavgifter i enkelte fylker

 

 

Les mer:

Bompengefritak: www.hegnar.no/Nyheter/Motor/2016/06/Slik-slipper-du-unna-bompenger-i-Oslo 

Medlemmer