Brenselcella - utslippet ren damp

Brenselcella er kjernen i teknologien, som benytter hydrogen og oksygen fra omgivelseslufta, til å produsere strøm og varme. Til transportformål så er det i Norge et opplagt behov for ekstra varme i kjøretøy, minst åtte måneder i løpet av året. Hydrogenkjøretøy har like lang rekkevidde sommer som vinter, fordi man benytter denne restvarmen (ca. 80 gr driftstemperatur), uten at det går på bekostning av rekkevidden til kjøretøyet.

Brenselcella - utslippet ren damp

Kilde: www.bluemove.no 

Medlemmer